Definicja niepłodności sformułowana przez WHO to brak poczęcia pomimo 12 miesięcznego okresu współżycia bez stosowania jakiejkolwiek antykoncepcji.

Przyczyna niepłodności niegdyś leżała częściej po stronie kobiety. Rozwój cywilizacji i zatrucie środowiska toksynami o działaniu estrogennym doprowadziło do tego, że dzisiaj częściej niepłodny jest mężczyzna. W około 20 % przypadków nieprawidłowości znajduje się u obojga. Wynika z tego, że mąż powinien zgłosić się do lekarza jednocześnie z żoną i diagnostyka oraz ewentualne leczenie musi obejmować oboje małżonków.

W około 20% przypadków nie udaje się ustalić przyczyny niepłodności. Być może postęp medycyny wyjaśni kiedyś i te przypadki.