Leczenie hormonalne

W leczeniu zaburzeń podwzgórzowo - przysadkowych, opóźnionego dojrzewania płciowego oraz kryptorchizmu (wnętrostwa) stosuje się zarówno gonadoliberynę (GNRH), jak i gonadotropiny (LH, FSH). Są to hormony peptydowe (białkowe), a więc kosztowne. Gonadoliberynę należy podawać w pompie pulsacyjnej, co dodatkowo utrudnia leczenie, a jedynie w kryptorchiźmie można podać ją donosowo.

Androgeny w umiarkowanych dawkach poprawiają jakość nasienia. W dużych niestety wprost przeciwnie - poprzez zmniejszenie produkcji gonadotropin wpływają hamująco na spermatogenezę. Niektórzy lekarze są zwolennikami stosowania dużych dawek testosteronu i nagłego odstawienia leku w celu wywołania efektu "z odstawienia". Androgeny są to hormony sterydowe, a więc łatwo syntezowane i tanie, szybko wchłaniające się zarówno podane doustnie, podjęzykowo, jaki również przezskórnie i domięsniowo.

Stosowane są też antyestrogeny, leki blokujące receptory estrogenowe w podwzgórzu, powodujące zwiększenie wydzielania gonadotropin. Są to klomifen i tamoksyfen. U części pacjentów leki te powodują poprawę jakości nasienia.

Leczenie uzupełniające

W wielu przypadkach nie udaje się znaleźć przyczyny niepłodności. Istnieją jednak leki poprawiające stan nasienia, które warto zastosować:

  • Kalikreina i kaptopryl poprawiają liczbę i ruchliwość plemników.
  • Pentoksyfilina stymuluje ruchliwość plemników
  • Antyoksydanty (np. cynk) przedłużają ich żywotność.