Uwaga!

 • transportować nie dłużej niż 1 godzinę,
 • utrzymywać temperaturę nasienia w temperaturze ciała (ok. 37-38'C).

Wymagana jest 3 - 5 dniowa abstynencja seksualna.

Prawidłowy spermiogram

 • Objętość > 2,0 ml
 • pH 7,2 - 7,8
 • Liczba plemników > 20 milionów/ml
 • Całkowita liczba plemników > 40 milionów
 • Ruchomość (60 min. po ejakulacji) > 50%
  oraz > 25% plemniki o ruchu postępowym szybkim
 • Morfologia > 30 % form prawidłowych lub >15% według klasyfikacji Krugera
 • Żywotność > 50 % żywych
 • Leukocyty (WBCs) < 1,0 miliona / ml
 • Cynk (całkowity) > 2,4 mikromola na ejakulat
 • Fruktoza (całkowita) > 13 mikromoli na ejakulat

Interpretacja wyników

Pojedyncze badanie nasienia ma niewielką wartość. Wynika to z dużej zmienności wyników. Należy pamiętać, że cykl powstawania i dojrzewania plemników trwa około 72 - 74 dni i dlatego każda choroba gorączkowa, jaka miała miejsce w ciągu około 10 tygodni poprzedzających badanie wpłynie negatywnie na liczbę plemników. Z tego samego powodu nie należy powtarzać badania wcześniej, niż po 2 tygodniach.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości powtórzenie badania jest konieczne.

Leki, spożywanie alkoholu, a nawet ciężki stres mogą zafałszować wynik.

Największe znaczenie mają liczba oraz ruchliwość plemników.

Ocena morfologii jest trudna, dlatego istnieją różne sposoby jej opisu i oceny, również komputerowe. Zależność między stwierdzanymi nieprawidłowościami morfologicznymi a niepłodnością jest czasem trudna do udowodnienia. W naturze istnieją mechanizmy selekcji, dzięki którym jedynie najsilniejszy i prawidłowo ukształtowany plemnik dociera do komórki jajowej, pozostałe nie osiągają celu, dlatego znaczenie nieprawidłowości morfologicznych jest dyskusyjne.

Komputerowa analiza nasienia umożliwia obiektywną analizę ruchu plemników.

Terminologia:

 • normospermia - 2 do 6 ml
 • aspermia - 0 do 0,5 ml
 • hipospermia - 0,5 do 2,0 ml
 • hiperspermia - powyżej 6,0 ml

 

 

 • normozoospermia - 20 do 250 mln plemników w 1 ml nasienia
 • oligozoospermia - poniżej 20 mln/ml
 • oligozoospermia - ciężka 1 do 10 mln/ml
 • kryptozoospermia - poniżej 1mln/ ml
 • azoospermia - brak plemników nawet po wirowaniu

 

 • teratozoospermia <30% form prawidłowych
 • necrozoospermia - martwe plemniki
 • asthenozoospermia <50% plemników ruchomych
 • oligoasthenoteratozoospermia - łączne występowanie zaburzeń liczby, ruchomości i morfologii plemników
 • leukocytospermia >1mln leukocytów/ml
 • globozoospermia - wszystkie plemniki pozbawione witek

Azoospermię rozpoznaje się dopiero wtedy, gdy nie znaleziono plemników w dwóch badaniach nasienia, robionych w odstępie co najmniej 2 miesięcznym.

Nawet przy bardzo słabych wynikach spermiogramu można doczekać się potomstwa, choć czas starania się o dziecko jest dłuższy.